Ändra sökning
Avgränsa sökresultatet
123 101 - 137 av 137
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Träffar per sida
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
Markera
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 101.
  Reppen, Camilla
  Stockholms konstnärliga högskola, Institutionen för danspedagogik.
  Gruppimprovisation i house: - som pedagogiskt verktyg, scenisk form och grupparbete2011Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 102.
  Riveros Vilches, Gabriel
  Stockholms konstnärliga högskola, Institutionen för danspedagogik.
  Mina metoder för att arbeta fram ett dansuppträdande med fokus på publikens inverkan2013Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 103.
  Rodhe, Agnes
  Stockholms konstnärliga högskola, Institutionen för danspedagogik.
  Dansens relevans i folkmusikutbildningar2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The Relevance of Dance in Folk Music Education

  The aim of this study was to investigate why and how dance and dance teaching can be relevant in educational programmes in folk music in Sweden. Many of these programmes include dance within them and that fact, in combination with my observation that there is an underlying cultural assumption that dance and music belong together, inspired this research. I wished to look at the function of dance within folk music programmes, and music teachers’ observations of how dance affects their students’ playing. The study has been conducted through qualitative interviews with four music teachers from different institutions, covering three themes: the purpose(s) of including dance in this kind of education, if and how they can see that the students have use for the dance knowledge in their playing, and how they look at the connection between dance and music in this genre. The result shows that there are several reasons for teaching dance as a part of educational programmes in folk music and also that the music teachers themselves use references to dance in their music teaching. These reasons can give dance pedagogues information about how some music teachers think dance is relevant and can be used in the planning of dance teaching. In conclusion, there is a discussion of how this study can be a part of understanding and developing pedagogy within the folk music genre.

 • 104.
  Román, Gun
  Stockholms konstnärliga högskola, Institutionen för danspedagogik.
  Dans - modern mästarlära2010Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Slutsatser Den moderna mästarläran Genom projektet ser jag de tre danslärarnas undervisning i modern och nutida dans som den moderna 111ästarlära11, med ell stort inslag av kritiskt förhall­ningssätt, dialog och utrymme för egna val. Dialogen är ett medel för att ut­veckla och stärka den pedagogiska relationen mellan studenten och dansläraren. Den öppna dialogen hindrar dansläraren från all tvinga på studenten sina värde­ringar. Studenternas medvetenhet. samt möjligheter att påverka undervisningen och ta självständiga beslut och val ökar ständigt. Kunskapen ses som en aktiv process, en dynamisk grund för ny kunskap. I undervisningen sker en kroppslig. tyst dialog, där förståelsen sker både före och i själva utförandet -reflektion. kunskap och lärande i handling. Viktiga moment i lärandet är träning. reflektion och det personliga inträdet i en tradition. Studenternas lärprocesser görs synliga i dialog, diskussion och handledning, vilket förekommer både i dansteknik och i kompletterande kurser, projekt och examensarbeten. I dansteknik utgörs den kroppsliga dialogen av kroppsspråk. rörelser, andning, beröring och hur man förhaller sig till andra i rummet. Genom att använda sig av kunskap om lärande och estetiska lärprocesser kan danslärarna med,etet stimulera flera sinnen i lä­randet. Att i studenten locka fram artisteri sker genom personlig upplevelse. Därför måste sinnenas mottaglighet tränas medvetet och en inre upplevelseför­maga stärkas. Sinnesförnimmelserna är nyckeln till konstarten. Jag ser all ell av utbildningarnas uppdrag är all utveckla mottagligheten och fördjupa känslig­heten för våra sinnesförnimmelser. Genom visualisering, genom beröring. i det kroppsligt fysiska arbetet och genom releren er till andra kon tarter stimuleras olika sinnen. Allt som finns omkring o s är del av våra lärproces ·er. Alla min­nes-och lärproccsser involverar känslor. Kropp. tanke och känsla i en enhet.

  Den kunskap och de minnesspår som dansläraren skapar genom sin fysiska beröring, sker genom en tyst överföring. från kropp till kropp. Minnesteorier och neurofysiologisk forskning (Bergström. 1997: Hannaford. 1997) ger stöd åt ell beteende som danslärare anat, men ej kunnat styrka värdet av. Danslä­rare kan nu använda beröring med en helt ny självsäkerhet. Med beröring kan vi ,äcka hudens förmaga till kommunikation och uttryck. Det konstnärliga ut­trycket handlar om närvaro i hela kroppen. Varje del av kroppens yta måste ,äckas och bli medveten. Projektet har ä,en tillfört en medveten kunsl-..ap om visualiseringens bety­delse. Vi har alla ut,ecklat var förmåga till visualisering. Visualiseringen kan vä,a ihop terminologi fran anatomi. psykologi. biomekanik och transformera det till en visualisering. I visualiseringen eller genom att bli bilden fysiskt. inte intellektuellt. kan studenten identifiera sig med bilden och förstärka sill kropps­ligt-konstnärliga uttryck. När studenten är helt närvarande i sin kropp och kän­ner hela kroppsformen. finns förutsällningar för all utveckla rörelseskicklighe­ten. Lärarna använder visualisering med en helt ny medvetenhet idag. Sl-..apandet av ell känsligt instrument, kroppen. ger större medvetenhet om rörelsernas kommunikativa kraft och större möjligheter att både ge och ta in sceniska uttryck. Känsla. upplevelse och analys utvecklas i gestaltningar. Detta är all arbeta med konstens lärprocesser. Danslärare för blivande lärare i dans ma te första dans som 1-..onstform. ha insikt i utvecklingsprocesser och vara skickliga på all använda dans som ,erktyg för individuell utveckling. Minnen. kopplat till sinnen är grund för konst och upplevelse. För samtliga danslärare i projektet finns i botten en egen stark konstnärlig förankring, både som utörnre och som åskådare. Den ö,ertygelscn är omöjlig att rubba och på den byggs önskan att ge studenterna samma möjligheter. Berättelser och minnen har en viktig funktion i skapandet av en professionell identitet. I danslärarnas bakgrund finns även koppling till minnen och andra konstarter och tydligt syns ANHs behov av den kroppsliga njutningen. KMJs estetiserande analys och MKs musikaliska ådra i deras nuvarande verksamhet. I den empiriska studien synliggörs konstens plats i dansträning. I själva dans­träningen ligger fokus på den personliga konstnärliga processen, inte på den sceniska danskonsten. Hur skall danslärare tänka för all medvetet utnyttja sin sceniska bakgrund i sin undervisning? Dansläraren kan t.ex. stärka studentens relation till danskonsten genom att i dansteknikklass referera till konstarten. till koreograter, till egna arbetsminnen, eller göra repertoarsekvenser. Andra , ägar ti Il att stimulera ett konstnärligt förhållningssätt och studentens erövrande av danskonsten är att understödja sceniska projekt, eller ha diskussioner om danskonst. Genom att utveckla övningar i speciella stilar och arbeta medvetet med övningar i relation till annan konstart förstärks studentens förhållande till konstarten dans.Danslärarna i pr􀀵jektet växlar mellan flera olika lärarroller och ger olika grad av studentansvar beroende på uppgift och situation. De ser lärandet förank­rat i studenten, och har. efter att ha givit material, en handledande funktion. Till skillnad från traditionell mästarlära betraktas inte dansläraren 􀁃om den enda kunskapskällan, studenten stimuleras i dialog till all bidra med sina tankar. Danslärarna ger ansvar till studenten, som tolkar, uttrycker och tar över mate­rialet, ger det en konstnärlig form. Den egna tolkningen och personligheten har stort utrymme i modern och nutida dans, men studenten skall arbeta kroppsligt korrekt i förhållande till stilens grundprinciper. Della är en stor förändring som skett successivt under 1990-talet. Tidigare var studenten i för􀁃ta hand en mot­tagare av material och kunskap. Dagens studenter är i högre grad självständiga och ifrågasättande.I Freires kritiska pedagogik. den feministiska pedagogiken. i dagen􀁕 syn pa kunskap(ande) och i mästarläran finns kopplingen till kontexten, att lärandet sker i ett visst sammanhang. Skillnaden är all mästarläran handlar om att lära sig förmågor relaterade till ell yrke. ell utövande, medan kritisk och feministisk pedagogik tar sin utgångspunkt i en förändring av människans enskilda liv. att ta makten över sig själv. Jag uppfattar att kritisk och feministisk pedagogik i synen på lärande och i arbetsmetod inom dans till största delen överensstämmer med det jag valt att kalla den moderna mästarläran.Den moderna mästarläran knyter an till teorier om pedagogiska och konst­närliga lärprocesser. Därför är det viktigt att ge danslärare utrymme för konti­nuerlig fortbildning. Under tiden projekten pågick, kunde jag hos de deltagande danslärarna tydligt höra och se en ökad kunskap och medvetenhet om de proces­ser och metoder som styr lärandet. Den teoretiska fortbildningen har fortsatt pa många olika nivåer inom Danshögskolan och har idag en självklar plats. Stimu­lans till relkktion och utveckling är viktig för dem som skall driva utveckling för morgondagens danspedagoger, dansare och koreografer. 

 • 105.
  Román, Gun
  Stockholms konstnärliga högskola, Institutionen för danspedagogik.
  Danspedagogik!: ursprung, uttryck och unika minnen2011Bok (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  Dans och Cirku högskolans/DOCHs hi toria som danspedagogisk utbildnings­institution är alltför lite känd i omvärlden. Från 1964 har man utbildat dans­pedagoger. Dessa danspedagoger har sedan undervisat dans i hela landet, undervisning som stimulerat och utvecklat danskonst i många olika inriktningar och tillämpningar. Några av de nuvarande lektorerna vid DOCH har varit verk­samma sedan 1970-talet och har genom sitt arbete bidragit till den svenska danskonstens utveckling, ofta också med internationella både scenkonstnärliga och pedagogiska interaktioner. Detta arbete vill vi nu lyfta fram som en väsent­lig del av historieskrivningen. Hur har pedagogiken, metodiken och didaktiken utvecklats genom decennierna? Hur har ämnesutvecklingen sett ut? Finns det några avgörande händelser som tydligt påverkat utvecklingen? Vad minns de som varmed? Denna bok är vårt bidrag till kunskapen om, och förståelse för, vad danspe­dagogutbildningen representerat och representerar. I både skriftlig och gestal­tad form, redovisas hur de ämnen som utgjort olika ämnesriktningar har utvecklats från danspedagogutbildningens start 1964 till nutid. De omfattar: dans för barn och unga, flamenco, folkdans, historiska danser, jazzdans, klas­sisk balett och modem och nutida dans. Du får som läsare möta lektorernas, men också andra lärares och tidigare studenters minnesbilder och berättelser. Danspedagogutbildningen har historiskt även innehållit andra ämnen än de som här behandlas. De som presenteras är det urval vi anser mest relevant utifrån hur ämnena undervisas idag. I dag är DOCH en konstnärlig högskola som också utbildar och bedriver forskning inom cirkus, dans och koreografi. Danslärare och danspedagoger ut­bildas vid Institutionen för Danspedagogik. Institutionen samlar alla utbild­ningar inom området, fortbildning, distansutbildning, kurser och forskning i en spännande, radikal och dynamisk utbildningsmiljö. Att lärar-och pedagogut­bildning bedrivs vid en konstnärlig högskola som DOCH, möjliggör utbildning av lärare med en stark både konstnärlig och vetenskaplig identitet.

 • 106.
  Ronkainen, Annu
  Stockholms konstnärliga högskola, Institutionen för danspedagogik.
  Frihet och subjektivitet i dansundervisning2010Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 107.
  Ruotsalainen, Matilda
  Stockholms konstnärliga högskola, Institutionen för danspedagogik.
  En integrering av danstekniska moment i improvisationsövningar2010Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 108.
  Rådmark, Tove
  Stockholms konstnärliga högskola, Institutionen för danspedagogik.
  Kreativ verkstad: en metod för dansundervisning med utgångspunkt i hiphopkulturens tvärestetik och pedagogiska filosofi2013Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 109.
  Rönkkö, Anne
  et al.
  Stockholms konstnärliga högskola, Institutionen för danspedagogik.
  Tybell, Veronika
  Stockholms konstnärliga högskola, Institutionen för danspedagogik.
  Bild som score: en metod för eget kreativt skapande i dans med utgångspunkti surrealismens estetik och dialogpedagogiken som undervisningsmodell2014Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  ”The visual as score” is a workshopmodel for supporting dancers own creative work by using dialogue as

  a pedagogical tool and working with material inspired from the aesthetics of the surrealisms’ art direction.

  Our question is in what way dialogue, surrealistic pantings and dreams as score can be used to support

  dancers’ own creative work. For this we have created a workshop consisting of both individual and group

  tasks. The material we have worked with is surrealistic paintings by artist Joan Miró and a dream diary

  written by the participants of the workshop. The work we do in the studio includes dialogue with analysis

  of the paintings, reflection, and discussion before and after tasks as well as after a presentation of the

  process in working with the material. After reading the participants comments we realize we have

  succeeded in creating an environment for own creative and evocative work where the participants have

  stated that they have been able to use their creative selves. In the future, however, we want to develop the

  workshop by splitting up working with paintings and dreams in two different workshops as well as trying out the workshop with different groups of dancers and other participants.

 • 110.
  Salminen, Siri
  Stockholms konstnärliga högskola, Institutionen för danspedagogik.
  Dansa döden: en studie i flamencons förhållande till existensen2011Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 111.
  Sandberg, Gita
  Stockholms konstnärliga högskola, Institutionen för danspedagogik.
  Näringslära för dansare: utveckling av ett skriftligt utbildningsmaterial2010Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 112.
  Simonsson, Anna-Karin
  Stockholms konstnärliga högskola, Institutionen för danspedagogik.
  Kommer det in någon med utekängor och ska dansa balett så blir det ju väldigt märkligt: En analys av hur gymnasielärare tolkar koder och konventioner i dansteknik2015Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The purpose of this study is to signify the dance teachers’ interpretation of the concepts codes andconventions within the subject Dance Technique in the Upper Secondary Schools of Stockholm. As astarting point, I am using my own experiences as a dance teacher and that I have come across teachercolleagues who has felt insecurity what the concepts really comprises. For this study, I have made fivequalitative interviews with operative dance teachers, who I chose to interview since they have earlierexperience of the subject Dance Technique. The purpose of the interviews is to gain a broader opinion ofhow dance teachers look at the proficiencies, the assessment of the proficiencies and the equivalence ofthe assessment between different schools. For my analysis I am using discourse as text analytical method.The result shows that the teachers interpret the codes and conventions as knowledge about behaviorconnected to order, dance genres and traditions. With the dance background and the aesthetic choices as abase, the individual teacher decides which behaviors that are bound to which genre. By analyzing thestatements during the interviews and the Dance Technique curriculum, I have identified the currentdiscourse for how the concepts are being interpreted. The discourse describes that the dance teachers havesimilar dance experiences, which results in a consisted opinion in choice of behavior. This consistencyresults in an overall equal assessment.

 • 113.
  Sjögren, Elsa
  Stockholms konstnärliga högskola, Institutionen för danspedagogik.
  Escalator2009Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 114.
  Sparrman, Ina
  Stockholms konstnärliga högskola, Institutionen för danspedagogik.
  ord om: andrum: Hur påverkar rummets storlek rörelsen och koreografin?2004Studentarbete andra termin, 10 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 115.
  Sterner, Susanne
  Stockholms konstnärliga högskola, Institutionen för danspedagogik.
  Cascade: ett pedagogiskt arbete med vatten och is2009Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 116.
  Strandberg, Ana
  Stockholms konstnärliga högskola, Institutionen för danspedagogik.
  "TTP - Tags, Throw-Ups & Pieces": graffiti som skaparmetod för Streetdance2009Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 117.
  Styrke, Annica
  et al.
  Stockholms konstnärliga högskola, Institutionen för danspedagogik.
  Wiklund, Karin
  Stockholms konstnärliga högskola, Institutionen för danspedagogik.
  Den skillnadsskapande rättvisan: En analys av samtida diskursiva konstruktioner av jämställdhet i skola2011Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  This paper aims to examine discursive constructions of gender equality in one of the Swedish Government’s Official Reports, Flickor, pojkar, individer (SOU 2010:99), about gender equality in schools. We intend to shed new light on the possibilities and limitations of the concept of gender equality. Further we want to examine what implications the current discourses may have for teachers’ and students’ possibility for action and change. In the examined text we focus on the following questions: What ideas about sex and gender are assumed and recreated in the writings on gender equality? What is defined as a problem and what is left out? What opportunities are generated for gender equality in schools? We discovered that what is defined as gender equality issues, in the text, are based solely on measurable differences between the groups boys and girls. The way the groups are referred to as separate reproduces difference and consolidates a dichotomy between the sexes. We found that the desirable goal is to equalize the groups regarding school results, educational choices, health etc. without any attempt to problematize power relations and hierarchies between men and women. By ascribing norms and hierarchies to the surrounding society, the schools’ participation in maintaining and reproducing these norms is neglected. The report thus avoids discussing the causes of the problems, which leads to limiting the possibilities for teachers and students to bring about change.

 • 118.
  Styrke, Britt-Marie
  Stockholms konstnärliga högskola, Institutionen för danspedagogik.
  Dans, didaktik och lärande: om lärares möjligheter och utmaningar inom gymnasieskolans estetiska program2013Bok (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  This study takes it's starting point in acknowledging that dance was established as a subject in upper secondary school within the Aesthetic program in 1994. The first part highlights and discusses contextual aspects on dance teaching in­cluding perspectives on gender and body. The second part contains an empiri­cal qualitative study on dance teachers' ideas on their practice related to the concepts of didactics and teacher knowledge. Fleck's theory on thought collec­tives is used as a way of exploring how dance teachers as a professional group relate to dance as tradition and teacher practice. As one result teachers show that they break with the thought collective as pre understandings on how to teach dance in the upper secondary school context. Focusing on pupils as indi­viduals, though in collective teaching situations, new possibilities for teaching practice are explored. Using Shulman's concepts on teacher knowledge, a number of categories point to teacher knowledge such as: pedagogical content knowledge, knowledge of learners and knowledge of contexts. Dance teaching becomes visible as a profession through the deep ability to use this diverse competence - artistic as well as pedagogic - in the daily practice. Within this practice the category curriculum knowledge is less explored and also somewhat problematic in the process of transforming dance as a field of knowledge into a school subject. In the transformation process, teachers ask for tools in the form of modets for interpretation. Explicit didactic concepts, such as finding the sub­jects didactic potential and its didactic form, may function as a toolbox in this process. Expressed possibilities and challenges relate to above mentioned areas as well as to expectations on the reformed Aesthetic program and the reformed Dance teacher education in 2011. Moreover, teachers retlect on the less ex­plored but highly topical aspects on gender and body in the upper secondary school context.

 • 119.
  Sundling, Linnéa
  et al.
  Stockholms konstnärliga högskola, Institutionen för danspedagogik.
  Styrke, Annica
  Stockholms konstnärliga högskola, Institutionen för danspedagogik.
  Doing without knowing: hur åtta personer utan dansvana skapade en dansföreställning2010Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 120.
  Svanberg, Malin
  Stockholms konstnärliga högskola, Institutionen för danspedagogik.
  Utveckling av jazzdansträning genom idrottforskning2011Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 121.
  Svenzén, Yoel
  Stockholms konstnärliga högskola, Institutionen för danspedagogik.
  Upplevelsedesign för lärande: att utveckla lärmiljöer för streetdance genom innovativ design2013Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 122.
  Tillö, Per Bror
  Stockholms konstnärliga högskola, Institutionen för danspedagogik.
  Kläder i rörelse: kläder och uniform som redskap inom konstnärliga och pedagogiska miljöer2012Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 123.
  Täckenström, Therése
  Stockholms konstnärliga högskola, Institutionen för danspedagogik.
  STYRKETRÄNING FÖR DANS: en handbok för pedagoger och dansare2012Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 124.
  Törnblom, Lina
  Stockholms konstnärliga högskola, Institutionen för danspedagogik.
  Prestationskrav: en kvalitativ studie av hur studenter talar om prestationskrav i dansundervisningen2015Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  This study aims to find discoursive patterns about how students talk about performance achievement indance training. The question that I base my study on is: How do students of the dancepedagogy programspeak about performance achievement in their dance training? I am using qualitative open interviews as amethod and analyze the result of them with inspiration from the discourse analysis. Tools that I useincludes modality and transitivity, as well as finding orders of discourse. The reflexivity in my study isimportant, since I am a part of the same order of discourse as my interviewees.The study shows that the interviewees have relatively similar thoughts about performance achievementand defines it as demands they have on themself, which is a construction. It also shows that they don'tdiscuss the subject with each other, but rather speak of it as a comparing element. In the third part of theessay I am discussing that the informants are constructing themselves as high-performing individuals andthat is related to the concept of perfectionism, a concept that you can find in the order of discourse. I amalso discussing how the performance achievement increases when students are being graded.

 • 125.
  Vareman, Lovisa
  Stockholms konstnärliga högskola, Institutionen för danspedagogik.
  ”Om man inte själv vill det då är det ju ingen mening med det alls.”: En studie över vem och vad som styr diskursen om motivation hos gymnasieelever.2015Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The aim of this study is to get to know pupils’ views on motivation, intrinsic motivation , and who owns the right to speak with authority in the motivation discourse . Based on interviews of five upper secondary school pupils and three texts from the Swedish National Agency for Education based on research I have made an approach to discourse analysis . The interviews show that these pupils think of intrinsic motivation as something essential for being a student. Through the analysis I have received a view of how pupils are struggling to keep their intrinsic motivation to live up to the image of a good student, and to cope whith the schools and teatchers structure of time. The motivation of these pupils depends on how schools and teachers are organizing time, test outlays and group divisions. The pupils' understanding of what motivates matches relatively well with texts from the Swedish National Agency for Education, but in terms of who owns the right to speak with authority on the subject, it turns out to be the Swedish National Agency for Education, the researchers and authors who exercise power over discourse.

 • 126.
  Verstraeten, Raphaël
  Stockholms konstnärliga högskola, Institutionen för danspedagogik.
  Mellan individen och dansaren: En studie om dansares upplevelse av fysisk kontakt2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  This thesis studies the phenomenon "physical contact in dance" through two perspectives: how dance students experience it and the norms that exist around it in a dance context. The research has been carried out via half-structured lifeworld interviews of four dance students in Sweden. The interviews have been analyzed with the help of thematic analysis. The results have then been discussed together with existing literature about the subject. The conclusions have been that the participants generally appreciated physical contact but that some factors such as its association with sexuality or the non-respect of personal boundaries led to discomfort. The interaction with another person has been deemed an important component of the experience of touch, which led to the devising of an interpretation of physical contact as the intersection between the dancer and the private individual. The norms regarding touch that have appeared are that dancers are expected to be comfortable touching each other, that the topic is seldom discussed in dance and that physical contact is associated with sexuality in dance in the same way as in the rest of society.

 • 127.
  Wahlberg, Tarika
  Stockholms konstnärliga högskola, Institutionen för danspedagogik.
  Metoder för mer kreativitet i dansundervisning2011Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 128.
  Walków, Camilla
  Stockholms konstnärliga högskola, Institutionen för danspedagogik.
  "The Inner Game of Dance": - en kvalitativ studie om mental träning inom dansundervisning på yrkesnivå2011Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 129.
  Wallerström, Lovisa
  Stockholms konstnärliga högskola, Institutionen för danspedagogik.
  Den ömsesidiga lärstilen: elevinflytande i dansundervisning genom fysisk beröring2012Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 130.
  Wesp, Henrike
  Stockholms konstnärliga högskola, Institutionen för danspedagogik.
  Folkdans och somatik: en kvalitativ studie om folkdanskroppen och somatik i folkdansundervisning2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  This study aims to investigate how dance teachers who are educated in Swedish folk dance are reflecting and thinking over the body and the use of bodily self-awareness in their teaching. Furthermore it wants to examine whether the use of somatic principles can act as a tool to support the ideas which dance teachers express. Four folk dance teachers have been interviewed as qualitative empirical material. These interviews have been transcribed and analyzed using codes and categories. The result of the study provides an image of the body as it is seen in folk dance today and points out similarities between that picture and somatics. Folk dance and somatics treat the whole body as a single unit and strive towards a relaxed and functional way of moving. Since folk dance and somatics have these similarities the possibility of using somatic principles in folk dance, such as training to gain consciousness of the body and its different parts to be able to relax actively, is discussed. However the result of this study shows how a rather small part of folk dance teachers think, since it only provides the opinions of four different teachers.

 • 131.
  Widenberg Johansson, Linn
  Stockholms konstnärliga högskola, Institutionen för danspedagogik.
  Balansera hållningen: individuella övningar gemensamt i danssalen2012Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 132.
  Wiklund, Karin
  Stockholms konstnärliga högskola, Institutionen för danspedagogik.
  En knuff i rätt riktning: en studie av hur dansundervisning kan utvecklas med hjälp av ett förändrat förhållningssätt till ägande2010Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 133.
  Winberg, Lina
  Stockholms konstnärliga högskola, Institutionen för danspedagogik.
  Barns uttryck av fantasi: en metod i att uppfatta barns fantasi som utgångspunkt för dans2014Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The aim is to find a method with which I can see the child's expression of imagination during play which

  I can analyze, interpret, and create material from to form a dance class that can help the child in it´s

  creative process.

  The dance class is created from what I could see by observing children in a preprimary school in

  Finland. The material came from what they were playing, with what they were playing and how. I took

  this under considiration to make a dance class that was in the line of what I had observed from them. The

  dance class is a continue on what the children already had going on, a possible direction of development

  in the context of dance.

  The class was held in a free form where I had made a base of exercises, music and props that we

  combined together in different forms by exploring the possibilities of what we had. The outcome was a

  positive, interesting and creative and more cohesive group of children. The base is that children need to

  practice their ideas by imaginative playing that is challanged by adults to develop the most. During my

  reaserch I learned that my thesis was realistic.

 • 134.
  Wirsén, Sofia
  Stockholms konstnärliga högskola, Institutionen för danspedagogik.
  Danselevens självförtroende: att integrera mental träning i dansundervisningen2011Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 135.
  Yates, Rebecca
  Stockholms konstnärliga högskola, Institutionen för danspedagogik.
  Subjektobjekt och rörelsematerial: en diffraktiv läsning av dansens blivande genom subjektet2019Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The aim of this study is to understand how dance is becoming through the subject. What agents are entangled in the process of becoming, and what hierarchies are at work within my practice. I want to find out how they figurate and see if it´s possible for these hierarchies to reach positions that are more anti- essential. The study wants to assist with the understanding of this multilayer of relationships that are ongoing in the becoming of dance.

  The study moves in relation to posthumanist theories, with emphasis on materialists such as Rosi Braidotti and her nomadic subject. The nomadic subject is significant and fundamental to the study because it uses materialistic understandings of the world while not renouncing the subject's previously situational experience and embodied knowledge and takes special considerations to both the external and internal complexity of the subjects becoming.

  In posthumanist theories, or materialism, material and non-material things as well as humans and non-humans have agency. It is the relationship between different kinds of matter that creates the understanding of what is in the process of becoming.

  Through diffractive readings, the understanding of intra-action, and with the nomadic subject as a theoretical base, this thesis wants to make visible the different aspects and relations that are active in the becoming of dance through the subject.

  In addition, linked to the research topic choreography, the study wants to contribute with knowledge about the expanded field of choreography by understanding how internal and external factors contribute to how dance is becoming through the subject. The study also wants to provide and develop understandings for didactical and pedagogical contexts.

  My own practice is the material on which this study is based and through it I seek understanding for my questions.

 • 136.
  Yttersjö, Linn
  Stockholms konstnärliga högskola, Institutionen för danspedagogik.
  'Killgruppen' inom en kulturskolas dansverksamhet: en studie kring huruvida maskulinitetsnormer skapas och återskapas i multimodal kommunikation mellan elever och pedagog2015Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  This study examines possible creation and recreation of normative masculinities in a dance lesson forboys in a Swedish municipal music and art school. The questions asked in the study are about whatprevious research presents as stereotypical masculinities in dance and if they are distinguished in theboys’ dance group in multimodal communication between students and pedagogue. Further questions areif there are any notable problems with teaching boys’ groups in the municipal music and art school inrelation to their values and aim, and how gender perspectives on pedagogic practice can be put in relationto the boys’ dance group. This is examined through the qualitative analytical concepts; use of language,use of dance and repertoire and way of dancing. By analysing the municipal music and art schools’values and aim and a filmed material from the boys’ groups dance lesson, the result shows some signs ofcreation and recreation of masculinities in the teaching situation. For instance, these signs are shown bymaintenance of boys’ attractions in dance, underlying expectations of masculinities in boys’ group asconcept and an openness for students’ subjectivity, which can lead to recreation of masculine normsexisting in other social contexts.

 • 137.
  Yttersjö, Linn
  Stockholms konstnärliga högskola, Institutionen för danspedagogik.
  Killgruppen’ inom en kulturskolas dansverksamhet: En studie kring huruvida maskulinitetsnormer skapas och återskapas i multimodal kommunikation mellan elever och pedagog2015Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  This study examines possible creation and recreation of normative masculinities in a dance lesson for boys in a Swedish municipal music and art school. The questions asked in the study are about what previous research presents as stereotypical masculinities in dance and if they are distinguished in the boys’ dance group in multimodal communication between students and pedagogue. Further questions are if there are any notable problems with teaching boys’ groups in the municipal music and art school in relation to their values and aim, and how gender perspectives on pedagogic practice can be put in relation to the boys’ dance group. This is examined through the qualitative analytical concepts; use of language, use of dance and repertoire and way of dancing. By analysing the municipal music and art schools’ values and aim and a filmed material from the boys’ groups dance lesson, the result shows some signs of creation and recreation of masculinities in the teaching situation. For instance, these signs are shown by maintenance of boys’ attractions in dance, underlying expectations of masculinities in boys’ group as concept and an openness for students’ subjectivity, which can lead to recreation of masculine norms existing in other social contexts.

123 101 - 137 av 137
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
v. 2.35.9